Anunt - Biletele de calatorie pentru 2019
Scris de Administrator   
Joi, 27 Decembrie 2018
.:                      MODALITATEA DE  ACORDARE A DREPTULUI LA TRANSPORT                                                              INTERURBAN GRATUIT PERSOANELOR CU HANDICAP

          1. Eliberarea biletului de călătorie gratuită :

Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC - DPPDAPV, str. Cuza Vodă, nr. 56, Focşani, numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, după caz, sau în baza cererii asistentului personal.

Cererea se depune la DGASPC - Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati si Alte Persoane Vulnerabile.

        2. BENEFICIARI:

a)persoanele cu handicap grav;

b)persoanele cu handicap accentuat;

c)însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

d)asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e)însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;

f)persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă;

g)asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

        3. OBLIGAŢII:

(1)Persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia şi/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap va returna biletele de călătorie gratuită nefolosite integral sau parţial, în următoarele situaţii:

a)decesul persoanei cu handicap;

b)încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;

c)obţinerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabileşte un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1;

d)schimbarea opţiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;

e)schimbarea domiciliului/reşedinţei în alt judeţ sau sector.

În cazul în care DGASPC constată că s-au efectuat călătorii în baza unor bilete de călătorie gratuită care nu au fost returnate conform prevederilor alin. (1), DGASPC va recupera contravaloarea călătoriei de la persoanele respective.

                                                               CONDUCEREA
Ultima actualizare ( Vineri, 01 Februarie 2019 )