Modalitati de contestare
Scris de Administrator   

  Modalitati de contestare a deciziei institutiei in cazul impiedicarii accesului la informatii de interes public:

  In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale prevazute in Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aceasta poate:
 
  .: depune o reclamatie la Directorul General al institutiei in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata;
  .: depune o plangere la Sectia Contencios Administrativ a Tribunalului in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns la solicitarea informatiilor de interes public, termen prevazut in Legea 544/2001.
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 14 Mai 2014 )