Protectia datelor personale
Scris de Administrator   

  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori altă persoană.

  Scopul colectării datelor este protecţie şi asistenţă socială.

  Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru stabilirea şi implementarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială ce se impun. Refuzul determină imposibilitatea luării acestor măsuri.

  Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, diverse bănci pentru plata alocaţiilor şi a altor drepturi băneşti, Tribunal, Judecătorie, alte direcţii de asistenţă socială din ţară.

  Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

  Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

                                          CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. VRANCEA
 
.: vezi aici documentul in format pdf >>
 
.: Brosura protectia datelor personale >>
.: Pliant drepturi protectie date personale >>
 
Ultima actualizare ( Miercuri, 14 Mai 2014 )